שלושה הוצמאך – עיצוב תפאורה ותלבושות

Set Design and Costume Design

במאי – יובל זמיר

סטודיו ניסן נתיב ירושלים, 2011

hotz-3

hotz-6hotz-2  hotz-4 hotz-5